ازمايش رادرفورد | بلاگ

ازمايش رادرفورد

تعرفه تبلیغات در سایت
در اين آزمايش رادرفورد ورقه ي بسيار نازکي از طلا که ضخامت آن حدود 2000 اتم بو را به وسيله ي باريکه اي از ذره هاي (آلفا) بمباران کرد . و انتظار داشت تمامي ذره هاي (آلفا) يا با انحراف بسيار کمي از ورقه ي طلا رد شود اما مشاهده کرد که :
1- بيشتر ذره هاي (آلفا) بدون انحراف از ورقه ي طلا رد مي شود .
2- تعداد زيادي از ذره هاي (آلفا) با انحراف کمي از ورقه ي طلا رد شدند.
3- تعداد بسيار کمي از ذره هاي (آلفا) از هر 20000ذره يک عدد به عقب بر گشتند.
رادرفورد براي توجيح اين مشاهدات مدلي را براي اتم ارائه داد که به نام مدل اتمي هسته دار معروف است
او مدل اتمي خود را براي توجيح مشاهدات خود به شرح زير ارائه داد.
1- قسمت اعظم اتم را فضاي خالي تشکيل مي دهد به طوري که ذره هاي (آلفا) که از اين فضاي خالي عبور مي کنند ، بدون انحراف از ورقه ي طلا رد مي شوند.
2- اتم طلا هسته ي بسيار کوچکي دارد که محل تجمع تمامي بار مثبت اتم مي باشد به طوري که ذره هاي (آلفا) که از نزديکي هسته رد مي شوند، به وسيله هسته دفع شده و منحرف مي شود.

در اين آزمايش رادرفورد ورقه ي بسيار نازکي از طلا که ضخامت آن حدود 2000 اتم بو را به وسيله ي باريکه اي از ذره هاي (آلفا) بمباران کرد . و انتظار داشت تمامي ذره هاي (آلفا) يا با انحراف بسيار کمي از ورقه ي طلا رد شود اما مشاهده کرد که :
1- بيشتر ذره هاي (آلفا) بدون انحراف از ورقه ي طلا رد مي شود .
2- تعداد زيادي از ذره هاي (آلفا) با انحراف کمي از ورقه ي طلا رد شدند.
3- تعداد بسيار کمي از ذره هاي (آلفا) از هر 20000ذره يک عدد به عقب بر گشتند.
رادرفورد براي توجيح اين مشاهدات مدلي را براي اتم ارائه داد که به نام مدل اتمي هسته دار معروف است
او مدل اتمي خود را براي توجيح مشاهدات خود به شرح زير ارائه داد.
1- قسمت اعظم اتم را فضاي خالي تشکيل مي دهد به طوري که ذره هاي (آلفا) که از اين فضاي خالي عبور مي کنند ، بدون انحراف از ورقه ي طلا رد مي شوند.
2- اتم طلا هسته ي بسيار کوچکي دارد که محل تجمع تمامي بار مثبت اتم مي باشد به طوري که ذره هاي (آلفا) که از نزديکي هسته رد مي شوند، به وسيله هسته دفع شده و منحرف مي شود.
3- ذره‌هاي آلفا که در امتداد هسته به پيش مي‌روند به آن برخورد کرده و به عقب برمي‌گردند.

يک دليل انتخاب طلا بخاطر اين بود که فلز طلا چکش خواري خيلي خوبي دارد و براحتي مي توان ورقه ي بسيار نازکي از آن را ساخت. درواقع رادرفورد بدنبال يک ورقه ي خيلي نازک از يک فلز بود و چون شکل دادن و نازک دادن طلا از همه آسانتر بود، ورقه ي طلا را براي آزمايش خود برگزيد. 
دليل دوم اين که رادرفورد بدنبال يک فلز سنگين بود که تعداد الکترونهاي زيادي دارد و مي خواست ميزان پراکندگي ذرات آلفا را در اين اتم سنگين با تعداد الکترونهاي زياد بررسي نمايد. 
مجموع عوامل اول و دوم سبب شد را رادرفورد بيشتر آزمايشات خود را بر روي ورقه ي نازک طلا انجام دهد.

دلايل انتخاب پرتو آلفا هم باردار بودن و سنگين بودن آن است. در صورت سنگين بودن،
پرتو به آساني از مسير خود منحرف نمي شود.

توضيح انيميشن:
در اين انيميشن 3 قسمت وجود دارد؛ در قسمت اول آن‌چه را که رادرفورد مي‌پنداشت به تصير کشيده شده است.
در قسمت دوم نتيجه‌ي آزمايش‌هاي رادرفورد نمايش داده شده است.
و در قسمت سوم، مدل اتمي ارائه‌ شده توسط رادرفورد نشان داده شده است. 

كانون فرهنگي اموزش
...
نویسنده : علیرضا فرزادنیا بازدید : 85 تاريخ : دوشنبه 6 آبان 1392 ساعت: 16:14