اثر دما بر انحلال پذیری-شیمی تجزیه رشته صنایع شیمیایی | بلاگ

اثر دما بر انحلال پذیری-شیمی تجزیه رشته صنایع شیمیایی

تعرفه تبلیغات در سایت
اثر تغییر دما بر انحلال پذیری یک ماده به جذب شدن یا آزاد شدن گرما به هنگام تهیه

محلول سیر شده

آن ماده بستگی دارد. با استفاده از

اصل لوشاتلیه

می توان اثر تغییر دما بر روی انحلال پذیری یک ماده را پیش بینی کرد. اگر فرآیند انحلال ماده حل شونده ، فرآیندی گرماگیر باشد، انحلال پذیری آن ماده با افزایش دما افزایش می‌یابد.


حل شده موجود در محلول سیر شده <----> حل شونده جامد + انرژی


اگر انحلال ماده حل شونده فرآیندی گرماده باشد، با افزایش دما ، انحلال پذیری ماده حل شونده کاهش می‌یابد. معدودی از ترکیبات یونی ( مثل

Na2CO3 , Li2CO3) بدین گونه عمل می‌کنند. علاوه بر این ، انحلال پذیری تمام گازها با افزایش دما ، کاهش پیدا می‌کند. مثلا با گرم کردن نوشابه‌های گازدار ،

گاز دی‌اکسید کربن

موجود در آنها از محلول خارج می‌شود. تغییر انحلال پذیری با تغییر دما به مقدار آنتالپی انحلال بستگی دارد. انحلال پذیری موادی که آنتالپی انحلال آنها کم است، با تغییر دما تغییر چندانی نمی‌کند.
...
نویسنده : علیرضا فرزادنیا بازدید : 65 تاريخ : پنجشنبه 2 آبان 1392 ساعت: 16:4 ت