کشش سطحی آب - لمس سحر آمیز

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  Yahoo Messenger Icons

  گفتگوی آنلاین با علیرضا فرزادنیا

  برچسب ها

  مواد مورد نیاز: گرد گوگرد - آب - ما یع ظرفشویی 


  وسایل مورد نیاز: تشتک شیشه ای


  روش کار:مقداری آب درتشتک ریخته و گرد گوگرد را روی سطح آنبپا شید به طوری که روی سطح آب را بپوشا ند.سپس ازدانش آموزانبخواهید تا به سطح آب دست بزنند اتفا قی نخواهد افتا د.حالا شما انگشت خودرا درون محلول ما یع ظرفشویی یا هر ما ده ترکننده دیگری فروبرده وسطح آب را لمس کنید مشا هده می کنید ذرا ت گوگرد نا گها ن ته نشین می شوند.

  آنچه روی میدهد:

  1) کشش سطحی آب سبب میشود تا سطح آب مانند غشا یی قا بل ارتجاع عمل کند و ازفرورفتن ذره ها ی ریزی ما 

  نند گرد گو گردجلو گیری کند.

  2) موا د ترکننده از کشش سطحی آب می کا هند وسبب میشوند تا ذراتریز گوگرد به عمق آب فرو روند. 

  یاد آوری:دراین آزما یش می توا نید ازذره ها ی فلفل نیزاستفا ده کنید همچنین از پودرلبا سشویی به جای ما یع 

  ظرفشویی می توان استفا ده کرد.

 • مطالب مرتبط
 • تاثیر ارتعاش کششی C=C در طیف سنجی مادون قرمز
 • قدرت کشش سطحی آب! + تصویر
 • کتاب مبانی شیمی تجزیه و اصول شیمی تجزیه دستگاهی اسکوک وست به همراه حل المسائل
 • ماده سحر آمیز
 • فرایند جذب سطحی
 • جذب سطحی
 • نویسنده : علیرضا فرزادنیا بازدید : 52 تاريخ : دوشنبه 21 مرداد 1392 ساعت: 15:55
  برچسب‌ها :