گزارش کار آزمایشگاه مکانیک سیالات(سیستم لوله کشی)

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  Yahoo Messenger Icons

  گفتگوی آنلاین با علیرضا فرزادنیا

  برچسب ها

  این گزارش کار به درخواست علی اصغر هاشمی تهیه شده است

  بخش اول –هدف از آزمایش

  هدف از این آزمایش تعیین افت انرژی ناشی از اجزای یک سیستم لوله کشی مانند زانویی، شیرآلات، خم ها، تغییر مقطع ها و دیگر عناصر موثر در سیستم می باشد.

   

  بخش دوم –وسایل مورد نیاز آزمایش

  ·  دستگاه افت انرژی: شامل دو مدار موازی به رنگ های قرمز وزرد رنگ می باشد که هر دو دارای ورودی مستقل از هم می باشند.

  ·        کرنومتر: جهت اندازه گیری زمان برای بدست اوردن دبی

   

  بخش سوم -تئوری آزمایش

  در این آزمایش سعی شده تا در خصوص مسائل و موارد عملی تعیین افت انرژی در سیستم های لوله کشی آشنا شده و کاربرد فرمول ها را نشان دهیم. در سیستم های لوله کشی باید بتوان از بین چندین مدل پمپ موجود فقط یک پمپ مناسب را پیشنهاد کرد، بگونه ای که جابجایی سیال در کل مدار بگونه ای باشد که خروجی آب نه کم و نه پر انرژی باشد.  بخش اول –هدف از آزمایش

  هدف از این آزمایش تعیین افت انرژی ناشی از اجزای یک سیستم لوله کشی مانند زانویی، شیرآلات، خم ها، تغییر مقطع ها و دیگر عناصر موثر در سیستم می باشد.

   

  بخش دوم –وسایل مورد نیاز آزمایش

  ·  دستگاه افت انرژی: شامل دو مدار موازی به رنگ های قرمز وزرد رنگ می باشد که هر دو دارای ورودی مستقل از هم می باشند.

  ·        کرنومتر: جهت اندازه گیری زمان برای بدست اوردن دبی

   

  بخش سوم -تئوری آزمایش

  در این آزمایش سعی شده تا در خصوص مسائل و موارد عملی تعیین افت انرژی در سیستم های لوله کشی آشنا شده و کاربرد فرمول ها را نشان دهیم. در سیستم های لوله کشی باید بتوان از بین چندین مدل پمپ موجود فقط یک پمپ مناسب را پیشنهاد کرد، بگونه ای که جابجایی سیال در کل مدار بگونه ای باشد که خروجی آب نه کم و نه پر انرژی باشد.

  در قدم اول می گوییم که تلفات انرژی شامل دو دسته اند: 1- موضعی 2- طولی

  افت موضعی شامل افت در زانوها، شیرها، سه راهی ها، ورودی یا خروجی لوله، بزرگ یا کوچک شدن ناگهانی مقطع، بزرگ یا کوچک شدن تدریجی مقطع و سایر اتصالات صورت می پذیرد. افت طولی؛ افتی است که در طول لوله بوجود می اید. افت موضعی اندازه گیری شده معمولاً به صورت نسبتی از هد تلف شدة وسیلة مورد نظر،  ، به هد سرعت سیستم لوله یعنی  ، بیان می شود، بنابراین برای محاسبة افت موضعی از رابطة زیر استفاده می شود:                                                              

  K ضریب مقاومت بوده و بدون بعد می باشد و بر حسب قطر داخلی لوله واتصالات مقدار خاصی خواهد داشت.

  L طول بین دو نقطه در لوله و V سرعت جریان و D قطر داخلی لوله می باشند.

  بنابراین مقدار کل افت سیستم از مجموع افت طولی و افت های موضعی بصورت زیر بدست می آیند:                                       

  مطابق اندازه های موجود کل طول پیمایش آب در مدار قرمز رنگ از دهانة ورودی آب تا انتهای دهانة خروجی برابر است با 846 سانتیمتر و طول پیمایش آب در مدار زرد رنگ از دهانة ورودی اب تا انتهای دهانة خروجی برابر است با 686 سانتیمتر،که در پیدا کردن افت کلی مدار میتوان از این اندازه ها بهره گیری نمود.

  توجه گردد که اختلاف مانومترها با علامت مثبت صحیح است بنابراین قدر مطلق عدد حاصله را معیار محاسبات قرار دهید.

  ردیف

  حدفاصل بین دونقطه

  سانتیمتر

  6

  8-7

  105

  7

  10-9

  105

  8

  12-11

  55

  9

  14-13

  13

  10

  16-15

  12

  ردیف

  حدفاصل بین دونقطه

  سانتیمتر

  1

  20

  2

  18

  3

  2-1

  102

  4

  4-3

  106

  5

  6-5

  100


   

   

   

   

   

   

   

  در طول مسیر لوله ها در نقاط 14 و16 قطر داخلی براب است با 4/26 میلیمتر و در سایر نقاط قطر داخلی لوله برابر است با 2/11 میلیمتر در مانومتر D شیر اب از نوع کاسه ای و در مانومتر K شیر آب از نوع دروازه ای بوده و عناصر موثر در حد فاصل در حد فاصل مانومترها به قرار زیر می باشند:

  برای مانومتر 2-1 زانوی استاندارد، برای مانومتر 4-3 زانوی راستگوشه، برای مانومتر 8-7 زانوی 90 به شعاع انحناء 100 میلیمتر و برای مانومتر 10-9 زانوی 90 به شعاع  انحناء 150 میلیمتر و برای مانومتر 12-11 زانوی 90 به شعاع انحناء 20 میلیمتر ملاحظه شده است.

   

  بخش چهارم –روش انجام آزمایش

  ·  برای شروع ابتدا شیر ورودی مربوط به مدار قرمز رنگ را باز کرده، سپس پمپ را روشن نموده و شیر خروجی آن را کاملاً باز می کنیم.

  ·  در این لحظه تمام اختلاف فشار ها را یادداشت نموده و در جداول مربوطه ثبت می کنیم.

  ·  سپس با استفاده از کرنومتر زمان خروج 1 لیتر آب را از سیستم اندازه گیری می کنیم تا بتوانیم دبی را محاسبه کنیم.

  ·  در ادامه با کم کم بستن شیر خروجی پمپ سعی می کنیم که اختلاف فشارهای دو سر شیر ورودی مدار را تغییر داده و دوباره برای این دبی جدید اختلاف فشارهای مورد نظر را یادداشت می کنیم.

   

  بخش پنجم محاسبات آزمایش

  اطلاعات مربوط به مدار قرمز رنگ

  H4-H3

  4

  3

  H2-H1

  2

  1

  ردیف

  220

  380

  600

  215

  450

  665

  1

  182

  388

  570

  180

  450

  630

  2

  154

  398

  552

  153

  457

  610

  3

  113

  401

  514

  113

  457

  570

  4

  50

  405

  455

  50

  460

  510

  5

   

  t

  H(K2-K1)

  K2

  K1

  H6-H5

  6

  5

  ردیف

  9.40

  83

  170

  87

  131

  389

  520

  1

  9.90

  73

  163

  90

  115

  392

  507

  2

  10.16

  66

  160

  94

  100

  398

  498

  3

  12.43

  45

  150

  105

  77

  395

  472

  4

  21.28

  28

  138

  110

  38

  402

  440

  5

   

   

   

  اطلاعات مربوط به مدار زرد رنگ

  H12-H11

  12

  11

  H10-H9

  10

  9

  H8-H7

  8

  7

  t

  No.

  204

  430

  634

  215

  420

  635

  185

  445

  630

  9.15

  1

  149

  440

  589

  160

  425

  585

  145

  450

  595

  9.63

  2

  147

  433

  580

  154

  422

  576

  136

  452

  588

  11

  3

  135

  435

  570

  142

  424

  566

  126

  454

  580

  11.3

  4

  102

  440

  542

  120

  426

  546

  110

  457

  567

  12.06

  5

   

  H(D2-D1)

  D2

  D1

  H16-H15

  16

  15

  H14-H13

  14

  13

  No.

  40

  120

  80

  134

  408

  542

  24

  506

  530

  1

  30

  110

  90

  99

  413

  512

  20

  500

  520

  2

  27

  109

  92

  95

  410

  505

  16

  495

  511

  3

  12

  108

  95

  86

  416

  502

  17

  493

  510

  4

  6

  105

  99

  75

  415

  490

  14

  491

  505

  5

   

  بخش ششم پاسخ به سوالات

  1- افت انرژی در تک تک حد فاصل مانومترها در مدار قرمز رنگ، هر کدام چند درصد از افت کل در همان مدار را تشکیل می دهند، به ترتیب در یک جدول آنها را ارائه نمایید؟

   

  پاسخ: در عمل افت انرژي جزئي زانوئي را از رابطه زیر بدست ميآورند.                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                        

  كه در آن ضريب افت و ثابت مي باشد. مقدار ضريب افت زانوئي يا خم به نسبت شعاع زانوئي (r) و به قطر لوله (d) بستگي دارد. جدول زیر تغييرات ضريب افت  را بر حسب نسبت r/d نشان ميدهد.

   

  4

  3

  2

  1.5

  1

  r/d

  0.2

  0.22

  0.27

  0.32

  0.4

   

   

  نوع اتصال

  شير كروي كا‏ملاً باز

  10.0

  شير دريچه اي-كاملاً باز

  0.2

  شير دريچه اي- نيمه باز

  5.6

  زانویی   90

  0.4

   

  نویسنده : علیرضا فرزادنیا بازدید : 96 تاريخ : جمعه 25 اسفند 1391 ساعت: 19:52
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123